Baletné
oblečenie

Naša vízia

Prinášať na trh kvalitné oblečenie  pre malé baletky i profesionálnych tanečníkov a športovcov,  ktoré sú šité na Slovensku a materiálov pochádzajúcich z Európskej únie. Aj v čase lacnej masovej produkcie z tretích krajín, ktorá často vzniká na úkor kvality, vyrábať u nás, eticky, v dobrých pracovných podmienkach a   podporovať slovenský pracovný trh.

Chceme ponúkať  našim tanečníkom a športovcom jedinečné modely, ktoré vedia konkurovať zahraničným.

Pre našu firmu je dôležité dodržiavanie princípu fair-play v tom, čo robíme.